Coraz Lepsza Firma to program rozwoju dla firm.

Jesteśmy małą, rodzinną firmą, wszystko –  każde doświadczenie i każdego klienta -zdobywamy osobiście. Chcemy jednak wciąż pracować, rozwijać i doskonalić się, by nie tylko trzymać poziom, ale stawać się jeszcze lepszą firmą. Pomaga nam w tym Program Rozwoju Coraz Lepsza Firma, który poprzez system szkoleń i treści rozwojowych, wskazuje obszary, które można poprawić i ulepszyć.

W programie Coraz Lepsza Firma uczestniczymy od lipca 2016r.